PRIVACY

De Aardse energie, gevestigd aan de Industrieweg 19 6871KA Renkum.

Contactgegevens

www.deaardseenergie.nl

0317-317421 / 06-22669357

Functionaris gegevensbescherming voor een deel van de cursisten en van gegevens van de docenten die ruimte huren in het pand is Gerda Thieme Aardse (hierna genoemd de Aardse energie), bereikbaar via gerdathieme@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, mailadres  en geboortejaar.

Docenten die de ruimte huren hebben ieder hun eigen cursistenadministratie. De Aardse energie heeft daarin geen inzage

Website de Aardse energie heeft geen interactief gedeelte, er worden geen gegevens gevraagd en ook niet verzameld. Contact maken gaat op initiatief van de (nieuwe) cursist.

Doel van het gebruik van de verkregen persoonsgegevens:

Afhandeling van inschrijving en betaling

bellen of mailen indien dat nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.